Månad: september 2012

Brev TF.drift.underhåll 120924

2012-09-24

Halmstad kommun
Teknik- o Fritidsförvaltningen
Fredrik Lindespång

Hej Fredrik!

Överlämnade en ”önskelista” på åtgärder, i Getinge Samhälle, till arbetskontoret i Getinge.
De meddelade dock att sådana krav skall lämnas till dig för att få dessa åtgärdade????

Här kommer dock listan:

RÖJNING GC-VÄGAR
1. Utmed Boråsvägen
2. Magasinsgatan – Fabriksleden
3. Lekplats (Hagvägen) – Gärdesvägen – Olanders Torg
4. M fl

RÖJNING RUNT BELYSNINGSSTOLPAR
1. Gäller hela samhället

BORTTAGNING – UPPRENSNING, VÄNDPLANER
Gäller uppställda fordon och material
1. Hagvägen
2. Ängsvägen
3. Doktorsgatan
4. Slåttervägen
5. M fl

ALLMÄNT UNDERHÅLL
Beläggningsskador
Kantstensskador
Översyn vägskyltar
Saknade brunnslock m m

Hälsning

Sivert Hyllsjö
Kontaktman Getinge Samhällsförening

Trafik & Gatunderhåll

Brev till kommunen gc.120921

2012-09-21

Halmstad kommun
Ulf Holm

Hej Ulf!

Översänder Getinge Samhällsförenings önskemål angående utbyggnad och förbättring av GC-vägar i Getinge samhälle. Dessa önskemål sammanfaller med Utveckling Getinge.
Vissa av Samhällsföreningens önskemål sammanfaller med krav till Trafikverket ex fabriksleden (väg 629) och Göteborgsvägen (väg 601).
Önskemålslistan ser ut enligt följande:
1. Fabriksleden, delen Stenstorpsvägen – Ekebergsvägen (utmed väg 629). Se bifogad ritning!
2. Göteborgsvägen, delen väg 601 – Broavägen (väg 601). Se bifogad ritning!
3. Ekebergsvägen, delen Idrottsplatsen (Clean Part) – Fabriksleden (Statoil). Se bifogad ritning och normalsektion!
4. Gl Skattagårdsområdet – Nya Skattagårdsområdet, upprustning/komplettering av befintlig GC-väg.
5. Slåttervägen – Gärdesvägen – Fabriksleden, upprustning/komplettering av befintlig GC-väg.
6. Doktorsgatan – Hagvägen, upprustning/komplettering av ”befintlig” GC-väg.
7. Bergsgatan – Skogsgatan – Hörsåsvägen, upprustning/komplettering av befintlig GC-väg.

Dessa GC-vägar är ett stort med tanke på barns väg till skola, idrottsplats och därmed utanför direkt påverkan av fordonstrafik. De GC-vägar som upprustas bör kompletteras med belysning.

Utöver detta finns önskemål för:
1. BHPL, typ ”Klack” se bilaga, på Gärdesvägen, bef BHPL, Backvägen, för att därmed få en säker väntplats och sänkning av hastighet.
2. Byggande av trottoar på Mellangatan, mellan Ekebergsvägen – Storgatan.

Finns ytterligare önskemål men ovanstående bör inrymmas i en normal åtgärdsplan både planerings- och kostnadsmässigt.

Hälsning

Sivert Hyllsjö
Getinge Samhällsförening

Kopia till:
Kerstin Carlsson, Getinge Samhällsförening
Henrik Oretorp, kommunråd

Trafik & Gatunderhåll

Skratt-succe i Getinge

I torsdags kväll bjöds det på en gratis cirkusföreställning i Getinge, men hur kunde det bli så?
Tisdag eftermiddag blev kommunen kontaktad av Cirkus Skratt, Sveriges roligaste cirkus, som ville hyra en uppställningsplats i Halmstad, på sin väg från Göteborg och söderut. Orsaken var att man fått ett återbud och nu var i behov en alternativ uppställningsplats. Teknik och Fritid, som är den förvaltning sam handlägger dylika ärenden, hade ingen plats att erbjuda inne i stan utan kontaktade Kvibille Allförening om det fanns något i Kvibille som kunde passa, men de hänvisade istället till Getinge och grusplanen bakom skolan. Som tack för hjälpen skulle Cirkus Skratt erbjuda en gratis föreställning på torsdagskvällen, framför allt riktad till barn.

Nu e ju inte en cirkusföreställning detsamma som en liten kräftskiva i trädgården, utan krävs ett antal tillstånd från flera myndigheter, inte minst polisen. Det hela ordnades dock med föredömlig snabbhet och redan onsdag förmiddag var allt klart. Nästa fråga var hur skulle man nå ut med budskapet, så att man fick publik till föreställningen? Lennart Eriksson i Kvibille allförening kontaktade Alf i Getinge samhällsförening och man kom överens om att lägga ut en annons på hemsidan samt trycka upp antal affischer, som kunde sätta upp på anslagstavlor, vid skolor mm. Kl 21.30 hade Alf o jag tapetserat samhället med affischerna och kunde nu bara hoppas på att det skulle komma åtminstone 130 åskådare, d.v.s. 10 % av tältets kapacitet . På torsdagsförmiddagen ringde vi dessutom till skolor o förskolor i Steninge, Harplinge, Haverdal och Slöinge.

Vid halvtvåtiden blev jag uppring av en något uppbragt Alf. Lennart hade ringt till Alf och meddelat att föreställningen skulle ställas in på grund av att man inte fick igång ett elverk. Alf tog omedelbart kontakt med cirkusdirektör Bo Rönnberg, som förstod allvaret i Alfs röst och lovade att återkomma inom 20 minuter med ett besked om vad man skulle göra. Svaret blev att allt skulle fixas och det skulle bli en förställning som utlovat.

När cirkusorkestern spelade ouvertyren kl halv sju kunde vi konstatera att salongen var nästan halvbesatt, ca 600 personer var på plats. Helt otroligt att få ihop så mycket folk på så kort tid. Att föreställningen var uppskattad kunde förstå av alla glada skratt och tillrop, inte minst från barnen. Clownerna och de små hundarna var väl de som var mest uppskattade, men otroligt duktiga luftakrobater och jonglörer fick vi även ta del av. I pausen bjöds det dessutom på ponnyridning.

Slutligen ett stort tack till alla inblandade – myndigheter, Kvibille Allförening, Getinge Samhällsförening, Cirkus Skratt och inte minst publiken.

Hälsningar Kenneth Persson

Foto: Maria Berg

Huvudnyhet

Tyck till om Getinge!

Halmstads kommun utarbetar en modell för lokal utveckling och startar nu projektet Framtid Getinge där ett utvecklingsprogram med en gemensam målbild och strategier för Getinges framtid på 20 års sikt ska tas fram. En åtgärdslista med konkreta tidssatta åtgärder ska också tas fram. Dokumenten antas sedan av kommunstyrelsen. Materialet ligger  till grund för de politiska prioriteringarna och budgetprocessen. Läs mer här.

Nu är det viktigt att just Du tycker till och det gör du enklast genom att besvara några frågor i en enkät som tar cirka 2 minuter att fylla i. Sprid också gärna denna gärna information till alla du känner i Getinge så att så många som möjligt talar om vad de tycker.

Klicka här för att komma till enkäten 

TACK för att Ditt bidrag!
Getinge Samhällsförening

Framtid Getinge

Gatuunderhåll

Hej du som är boende inom Getinge Samhällsförening!
Jag har av Samhällsföreningen fått i uppdrag att förmedla, till kommunkontoret, synpunkter angående trafik och gatuunderhållsfrågor, inom tätorten. Har du något specifikt att rapportera så hör gärna av dig till mig.
”Fler ögon ser mer än två!”
Det är dock inte bara kommunens ansvarsområde vi skall titta på, vi måste själva bidra till
förbättringar. Vi som har fastigheter intill gator, gång-/cykelbanor och trottoarer bör kolla hur det ser ut:
Gatuunderhåll
SOMMAR
HAR VI KLIPPT HÄCKEN?
Så att vi syns när vi ger oss ut från tomten och att vi
själva ser cyklisten/bilisten!
VINTER
HAR VI SNÖRÖJT/SANDAT?
Halkar någon är det vårt ansvar!
(1,5 m utanför fastighetsgränsen även utan trottoar).
Trafik
Hastighetsgränsen 30 KM/TIM tycker många är svår att hålla men:
Om du kör på någon, i denna hastighet, är risken för svåra skador mindre än vid
högre fart!
HÖGERREGELN, som är en lag, GÄLLER i hela tätorten utom mot huvudleder (dessa är
utmärkta enligt regelverket).
ATT PARKERA på trottoarer är INTE tillåtet! Om vi står på trottoaren måste gående passera på gatan med risk att bli påkörd.
Synpunkter på åtgärder som du tycker jag skall föra vidare eller diskutera, i Samhälls-
föreningens namn, mottages med tacksamhet. Du når mig på 070-552 45 23 eller
Hälsning,
Sivert
Trafik & Gatunderhåll