Gatuunderhåll

Hej du som är boende inom Getinge Samhällsförening!
Jag har av Samhällsföreningen fått i uppdrag att förmedla, till kommunkontoret, synpunkter angående trafik och gatuunderhållsfrågor, inom tätorten. Har du något specifikt att rapportera så hör gärna av dig till mig.
”Fler ögon ser mer än två!”
Det är dock inte bara kommunens ansvarsområde vi skall titta på, vi måste själva bidra till
förbättringar. Vi som har fastigheter intill gator, gång-/cykelbanor och trottoarer bör kolla hur det ser ut:
Gatuunderhåll
SOMMAR
HAR VI KLIPPT HÄCKEN?
Så att vi syns när vi ger oss ut från tomten och att vi
själva ser cyklisten/bilisten!
VINTER
HAR VI SNÖRÖJT/SANDAT?
Halkar någon är det vårt ansvar!
(1,5 m utanför fastighetsgränsen även utan trottoar).
Trafik
Hastighetsgränsen 30 KM/TIM tycker många är svår att hålla men:
Om du kör på någon, i denna hastighet, är risken för svåra skador mindre än vid
högre fart!
HÖGERREGELN, som är en lag, GÄLLER i hela tätorten utom mot huvudleder (dessa är
utmärkta enligt regelverket).
ATT PARKERA på trottoarer är INTE tillåtet! Om vi står på trottoaren måste gående passera på gatan med risk att bli påkörd.
Synpunkter på åtgärder som du tycker jag skall föra vidare eller diskutera, i Samhälls-
föreningens namn, mottages med tacksamhet. Du når mig på 070-552 45 23 eller
Hälsning,
Sivert