Brev till kommunen gc.120921

2012-09-21

Halmstad kommun
Ulf Holm

Hej Ulf!

Översänder Getinge Samhällsförenings önskemål angående utbyggnad och förbättring av GC-vägar i Getinge samhälle. Dessa önskemål sammanfaller med Utveckling Getinge.
Vissa av Samhällsföreningens önskemål sammanfaller med krav till Trafikverket ex fabriksleden (väg 629) och Göteborgsvägen (väg 601).
Önskemålslistan ser ut enligt följande:
1. Fabriksleden, delen Stenstorpsvägen – Ekebergsvägen (utmed väg 629). Se bifogad ritning!
2. Göteborgsvägen, delen väg 601 – Broavägen (väg 601). Se bifogad ritning!
3. Ekebergsvägen, delen Idrottsplatsen (Clean Part) – Fabriksleden (Statoil). Se bifogad ritning och normalsektion!
4. Gl Skattagårdsområdet – Nya Skattagårdsområdet, upprustning/komplettering av befintlig GC-väg.
5. Slåttervägen – Gärdesvägen – Fabriksleden, upprustning/komplettering av befintlig GC-väg.
6. Doktorsgatan – Hagvägen, upprustning/komplettering av ”befintlig” GC-väg.
7. Bergsgatan – Skogsgatan – Hörsåsvägen, upprustning/komplettering av befintlig GC-väg.

Dessa GC-vägar är ett stort med tanke på barns väg till skola, idrottsplats och därmed utanför direkt påverkan av fordonstrafik. De GC-vägar som upprustas bör kompletteras med belysning.

Utöver detta finns önskemål för:
1. BHPL, typ ”Klack” se bilaga, på Gärdesvägen, bef BHPL, Backvägen, för att därmed få en säker väntplats och sänkning av hastighet.
2. Byggande av trottoar på Mellangatan, mellan Ekebergsvägen – Storgatan.

Finns ytterligare önskemål men ovanstående bör inrymmas i en normal åtgärdsplan både planerings- och kostnadsmässigt.

Hälsning

Sivert Hyllsjö
Getinge Samhällsförening

Kopia till:
Kerstin Carlsson, Getinge Samhällsförening
Henrik Oretorp, kommunråd