Styrelse och arbetsgrupper

STYRELSE OCH ARBETSGRUPPER

Getinge samhällsförenings styrelse valdes på föreningens årsmöte 23 mars 2023. Samhällsföreningen har utöver styrelsen aktiva arbetsgrupper som engagerar sig i olika aktiviteter som rör samhället. Din egen medverkan är också viktig. Kontakta samhällsföreningen om du är intresserad av att medverka i någon av dessa arbetsgrupper.

STYRELSE

Ordförande Hans Carlsson

V. Ordförande William Hyllander

Kassör  Helen Jansson

Sekreterare Anna-Karin Johansson

Ledamot Eva Andersson

Ledamot Terese Ragnarsson

 

Suppleanter

Suppleant  Linda Hansen

Suppleant Cecilia Svensson

 

Revisorer

Revisor Susanne Johansson

Revisorsuppleant Allan Nilsson

Revisorsuppleant Eva Jernhed

 

Valberedning

Valberedning Niklas Börjesson

Valberedning Pierre Håkansson

Valberedning Jannica Krafft

Valberedning Carolina Svensson

Övriga

IT Ansvarig Joseph Ginstmark

Arbetsgrupper

ARBETSGRUPPER

Framtid Getinge
Helen Jansson, Hans Carlsson, Kristofer Stenström

Cultural Planning
Maria Tagesson, Caroline Sköneman, Linda Hansen, Kenneth Persson

Julmarknadsgruppen
Anna-Karin Johansson, Carolina Svensson och Cecilia Svensson

Kulturgruppen
Eva Andersson, Anna-Karin Johansson, Therese Ragnarsson, Chris Loneberg Gessle, Anneli Lundell Gessle

Väg och mark
Hans Carlsson, Leif Johansson, Thomas Carlsson, Allan Nilsson

Äldreomsorgsgruppen
Kerstin Nilsson m.fl.

Grannsamverkan
Kent Stävholt, Kristofer Stenström m.fl.

Ingedagarna
Cecilia Svensson

Hundrastgård
Alexandra Rinaldo, Åke Nilsson, Jerry Engström