Styrelse och arbetsgrupper

STYRELSE OCH ARBETSGRUPPER

Getinge samhällsförenings styrelse valdes på föreningens årsmöte 5 mars 2020. Samhällsföreningen har utöver styrelsen aktiva arbetsgrupper som engagerar sig i olika aktiviteter som rör samhället. Din egen medverkan är också viktig. Kontakta samhällsföreningen om du är intresserad av att medverka i någon av dessa arbetsgrupper.

STYRELSE

Ordförande Jannica Krafft

V. Ordförande Joakim Ek

Kassör Lena Eriksson

Sekreterare Anna Kuczera

Ledamot Anna-Karin Johansson

Ledamot Hans Karlsson

Ledamot Therese Ragnarsson

 

Suppleanter

Suppleant Mikael Assarsson

Suppleant Kristofer Stenström

 

Revisorer

Revisor Susanne Johansson

Revisorsuppleant Allan Nilsson

Revisorsuppleant Eva Jernhed

 

Valberedning

Valberedning Niklas Börjesson

Valberedning Kerstin V Carlsson

Valberedning Pierre Håkansson

 

Övriga

IT Ansvarig Joseph Ginstmark

ARBETSGRUPPER

Cultural Planning
Agneta Söderberg, Caroline Sköneman, Gunnar Bylund, Maria Tagesson

Getingeskolans framtidsgrupp
Joakim Ek, Anders Darelius, Fredrik Jansson, Linda Nilsson, Mattias Bengtsson, Pierre Håkansson, Håkan Axelsson

Julmarknadsgruppen
Håkan Axelsson, Carolina Svensson

Kulturgruppen
Anna-Karin Johansson, Agneta Davidsson, Gunilla Nilsson

Städgruppen
Sivert Hyllsjö, Birgitta Hyllsjö, Ann-Margreth Klarén, Sven-Erik Klarén, Allan Nilsson, Bernt Larsson, Kjell-Åke Waldemarsson. Lars Svensson, Bo Johansson

Tågstation Getinge
Pierre Håkansson

Utegymsgruppen
Anna Bilstrup, Caroline Skottke, Linda Karlsson, Michael Assarsson

Väg och mark
Leif Johansson, Sivert Hyllsjö, Lennart Svensson

Äldreomsorgsgruppen
Kerstin Nilsson, Kerstin V Carlsson, Anna Andersson, Carina Nilsson, Birgitta Larsson, Jessica Ramberg, Evy Larsson, Kenneth Persson