Styrelse och arbetsgrupper

STYRELSE OCH ARBETSGRUPPER

Getinge samhällsförenings styrelse valdes på föreningens årsmöte 11 mars 2021. Samhällsföreningen har utöver styrelsen aktiva arbetsgrupper som engagerar sig i olika aktiviteter som rör samhället. Din egen medverkan är också viktig. Kontakta samhällsföreningen om du är intresserad av att medverka i någon av dessa arbetsgrupper.

STYRELSE

Ordförande Jannica Krafft

V. Ordförande Hans Carlsson

Kassör  Lena Andersson

Sekreterare Anna-Karin Johansson

Ledamot Michael Assarsson

Ledamot Therese Ragnarsson

Ledamot Kristofer Stenström

 

Suppleanter

Suppleant Alexandra Rinaldo

 

Revisorer

Revisor Susanne Johansson

Revisorsuppleant Allan Nilsson

Revisorsuppleant Eva Jernhed

 

Valberedning

Valberedning Niklas Börjesson

Valberedning Pierre Håkansson

 

Övriga

IT Ansvarig Joseph Ginstmark

Arbetsgrupper

ARBETSGRUPPER

Framtid Getinge
Jannica Krafft, Hans Carlsson, Kristofer Stenström

Cultural Planning
Maria Tagesson, Caroline Sköneman, Linda Hansen, Kenneth Persson

Julmarknadsgruppen
Anna-Karin Johansson, Carolina Svensson, Håkan Axelsson

Kulturgruppen
Anna-Karin Johansson, Therese Ragnarsson, Chris Loneberg Gessle, Anneli Lundell Gessle

Väg och mark
Hans Carlsson, Leif Johansson, Thomas Carlsson, Allan Nilsson

Äldreomsorgsgruppen
Kerstin Nilsson m.fl.

Grannsamverkan
Kent Stävholt, Kristofer Stenström m.fl.

Ingedagarna
Michael Assarsson m.fl.

Hundrastgård
Alexandra Rinaldo, Åke Nilsson, Jerry Engström