Tyck till om Getinge!

Halmstads kommun utarbetar en modell för lokal utveckling och startar nu projektet Framtid Getinge där ett utvecklingsprogram med en gemensam målbild och strategier för Getinges framtid på 20 års sikt ska tas fram. En åtgärdslista med konkreta tidssatta åtgärder ska också tas fram. Dokumenten antas sedan av kommunstyrelsen. Materialet ligger  till grund för de politiska prioriteringarna och budgetprocessen. Läs mer här.

Nu är det viktigt att just Du tycker till och det gör du enklast genom att besvara några frågor i en enkät som tar cirka 2 minuter att fylla i. Sprid också gärna denna gärna information till alla du känner i Getinge så att så många som möjligt talar om vad de tycker.

Klicka här för att komma till enkäten 

TACK för att Ditt bidrag!
Getinge Samhällsförening