Samhällsföreningen

SAMHÄLLSFÖRENINGEN

Vi som bor i Getinge vill förstås ha ett samhälle som inbjuder till förutsättningar för såväl ett gott företagande, föreningsliv, bra boende för både äldre och yngre, med god service och ett utbud av kultur, kommunikationer, handel och allt vad som hör till det, som man menar med livskvalité…det är därför vi finns!

Medlem i Samhällsföreningen är du automatiskt genom ditt medlemskap i någon av de anslutna föreningarna. Tillsammans vill  vi inget hellre, än att ha  en bra plats att bo och leva på. Man kan förstås säga att vi jobbar ideellt, men samtidigt har vi ju också ett eget intresse av att få finnas kvar, både som individer och samhälle.Vi har det ganska bra idag men vi vill ha det ännu bättre!

Vi i Samhällsföreningens styrelse samt  ett antal personer i olika arbetsgrupper arbetar för att Getinge ska vara en bra plats att bo och verka i, att företagen skall ges möjlighet att finnas kvar och att boendet för äldre och yngre utvecklas, och att vi får fortsätta vara med och påverka kommunens byggplaner samt att region Hallands och Halmstad kommuns service inte försämras.

Vi hoppas givetvis att så många som möjligt ställer upp och hjälper till att bygga vår framtid.

Kontakta gärna oss i föreningen…med just dina idéer och förslag på vad du tycker samhällsföreningen
ska arbeta med. 

/Styrelsen i Getinge Samhällsförening