Getinge Samhällstidning

GETINGE SAMHÄLLSTIDNING

Getinge samhällstidning ges inte längre ut. Vi hoppas att den i framtiden uppstår i ett eller annat format.

Syftet med tidningen var att visa Getinge - vad byn står för, vad som sker i byn, vad här finns för möjligheter, vad som har hänt med utvecklingen i Getinge och vad som ska hända i framtiden. Med tidningen ville vi framförallt visa att vi ska vara stolta över att bo i Getinge!

Tidningen kom ut fyra ggr om året och var partipolitiskt obunden. Den delades ut gratis till alla hushåll i Getinge och Rävinge (ca 1900 hushåll …) och detta var möjligt tack vare alla annonsörer som annonserar i tidningen samt ett stort ideellt engagemang från hela tidningsredaktionen! Tidningen var mycket uppskattad och lästes från pärm till pärm, sas det.

Tycker du, precis som samhällsföreningens styrelse, att det vore kul ifall tidningen uppstår så hör av dig till oss. Kanske räcker det med en tunnare tidning som kommer ut ett par gånger om året.

Nedan finns tidningarna i sin helhet i pdf-format att läsa i webbläsaren eller ladda ned.