Getinge Samhällstidning

Vi vill visa Getinge vad byn står för, vad som sker i byn och vad här finns för möjligheter. Vad som har hänt med utveckling Getinge och vad ska hända i framtiden. Vi vill framförallt att vi ska vara stolta över att bo i Getinge!
Getinge Samhällstidning är en tidning som kommer ut fyra ggr om året. Den delas ut gratis till alla hushåll i Getinge och Rävinge (ca 1900 hushåll …) och detta är möjligt tack vare alla annonsörer som annonserar i tidningen! Ett stort TACK till alla sponsorer och annonsörer som gör detta möjligt!
Tidningen är uppskattad och responsen är stor. Den läses av alla från pärm till pärm, sägs det! Uppskattad även av personer utanför samhället som alltså kan hämta gratisex i Daniels och Mattias kiosk, Direkten. Den är till för alla Getingebor med omnejd, att annonsera i eller skriva i. Alla är välkomna att komma in med texter och bilder! Föreningarna i byn har första tjing att skriva gratis om sin verksamhet!
Tidningen är opolitisk.
Det är 100 % ideellt fantastiskt arbete med reportage och bilder som gör tidningen!

 

Om du klickar på denna länk kommer du till alla nummer av samhällstidningen

 

Dom som är ansvariga för samhällstidningen är:

Namn

Roll

E-Post

Kerstin V Carlsson

Ansvarig utgivare

kvc@telia.com 

Maria Bergstrand

 Grafisk formgivare  maja_kl@hotmail.com

Lena Eriksson

 Annonsförsäljning 035.54780@telia.com

Anna Kuczera

 Skribent annakuczera@hotmail.com

Anne Ottosson

 Fotograf

Linda Hansen

 Grafisk formgivare linda@brannarp.se

Håkan Axelsson

 Skribent hakan.axelsson@getinge.nu

Åke Nilsson

 Skribent ake.lillsele@gmail.com