Brev TF.drift.underhåll 120924

2012-09-24

Halmstad kommun
Teknik- o Fritidsförvaltningen
Fredrik Lindespång

Hej Fredrik!

Överlämnade en ”önskelista” på åtgärder, i Getinge Samhälle, till arbetskontoret i Getinge.
De meddelade dock att sådana krav skall lämnas till dig för att få dessa åtgärdade????

Här kommer dock listan:

RÖJNING GC-VÄGAR
1. Utmed Boråsvägen
2. Magasinsgatan – Fabriksleden
3. Lekplats (Hagvägen) – Gärdesvägen – Olanders Torg
4. M fl

RÖJNING RUNT BELYSNINGSSTOLPAR
1. Gäller hela samhället

BORTTAGNING – UPPRENSNING, VÄNDPLANER
Gäller uppställda fordon och material
1. Hagvägen
2. Ängsvägen
3. Doktorsgatan
4. Slåttervägen
5. M fl

ALLMÄNT UNDERHÅLL
Beläggningsskador
Kantstensskador
Översyn vägskyltar
Saknade brunnslock m m

Hälsning

Sivert Hyllsjö
Kontaktman Getinge Samhällsförening