Översvämningen i Getinge

ÖVERSVÄMNINGEN I GETINGE

Under tisdagsmorgonen den 19 augusti 2014 steg vattnet i Suseån till nivåer som inte beskådats tidigare med katastrofala följder för en mängd fastigheter och infrastruktur. Flertalet vägar stängdes av och många samhällsfunktioner stängdes och lokalerna evakuerades på invånare. Räddningstjänsten utmanades av vattenmängden och arbetade mot klockan för att kunna hjälpa alla.

Efter översvämningen 2014 påbörjades översvämningsåtgärder i Geting av Halmstads kommun. Nyheter om detta finns att läsa här:
Översvämningsåtgärder i Getinge från Halmstads kommun
Massor ska användas till vallbygget i Getinge

Bilderna nedan är tagna av Fredrik Wiklund och återfinns ursprungligen i nyheten här.