Getingepriset

GETINGEPRISET

Getingepriset delas årligen ut på nationaldagen den 6 juni till någon individ eller grupp av människor som har betytt mycket för orten. Getinge samhällsförenings styrelse utser pristagare.
Förslag, med motivering, på kandidater till kommande nomineringar välkomnas, klicka här.

Här är en förteckning över pristagarna sedan 2009:

2023

Anette Larsson

"Med stort engagemang ser Anette till att Getinge har en välsorterad matvarubutik som följer med i tiden. Hon har alltid kundens behov i fokus och detta har gjort att ryktet om vår fina butik har spridit sig utanför byns gränser. "

2022

Ingvar Bengtsson

"För sitt stora engagemang i Getinge samhälle och som en av initiativtagarna till bildandet av Samhällsföreningen och arbetet med att starta upp Bevakningsgruppen "

2021

Gunvor Holmgren

"För sitt stora engagemang i Getinge Hembygdsförening och arbetet med att bevara Getinges historia för framtiden. "

2020

Kenneth Persson

"För sitt stora engagemang i flera föreningar i Getinge, vilket bidragit till hela samhället. Han är en klippa som tar tag i saker och ser till att det blir gjort!"

2019

Elvira Tuvesson

"Med sång och glädje är hon ett föredöme och inspiration för såväl barn som unga. Genom att använda och utveckla sin begåvning, gör hon stora och framstående insatser inom kulturlivet"

2018

Orvar Bengtsson

"För ett stort arbete och engagemang i och för Getinge på många olika områden"

2017

Anita Mellberg

“För sitt intresse och engagemang i samhället. Som en drivande, målmedveten spindel i nätet när det gäller många aktiviteter och arrangemang i samhället, men speciellt när det gäller kulturen.”

2016

Ola Andersson

”För sitt hängivna engagemang till fotbollen och hans förmåga att lyfta en idrottsklubb till nya nivåer.”

2015

Eva Johansson

“För hennes stora engagemang och härliga personlighet, drivande i frågor gällande förbättringar för alla åldrar i samhället i dåtid och nutid.”

2014

Kennert Lundqvist

“För hans aldrig sinande engagemang för både folk och fä, samt med sitt proffsiga ledarskap, lett många av våra ungdomar rätt."

2013

Ingrid Måttgård

“Med sitt engagemang för människors välbefinnande, med brinnande intresse och stor medmänsklighet, är årets pristagare en förebild för Getinge.”

2012

Brandmännen i Getinge

“Med sitt eldiga samhällsengagemang, sin öppna attityd och sitt professionella utövande av sitt uppdrag, uppfyller årets pristagare Samhällsföreningens statuter för Getingepriset med råge.”

2011

Andreas Johansson

“Talang, hård träning och målmedvetenhet har fört årets pristagare, och Getinges namn, med stor framgång både utanför kommunens och landets gränser.”

2010

Kerstin Nilsson

“För hennes engagemang för medmänniskor som har det svårt och särskilt för de flyktingar, som var placerade här i Getinge.”

2009

Daniel Eliasson

“För ett aktivt arbete i flera av Getinges föreningar och som ung egenföretagare är årets pristagare ett föredöme för all ungdom.”