OLANDERS TORG

 

 

Framtid Getinge föreslog en förbättring av Olanders Torg.

Detta är nu på gång. Något ritningsförslag finns inte men arbetet ska vara klart under 2018.

Jag vet inte om förslaget om förbättring innebar att det skulle byggas ett busstorg på platsen i samband med ”förbättringen”?

Halmstad kommun och Hallandstrafiken vill placera detta busstorg på båda sidor om Ekebergsvägen. Enligt projektledaren ska GC-vägen breddas ut till 3,0 m utmed blivande busshållplats. En yta för busskur ska bli 1,5 m samt plattyta för perrong 1,5 m. Ekebergsvägen smalnas av till 6,5 m. In mot Olanders Torg ska sedan en plattyta, 1,5 m, breddas för perrong och ytterligare yta för busskur som blir 1,5 m bred. Total bredd räknat från bankens mur = 15,5 m.

 

För övrigt ska på Olanders Torg inrymmas infart till bostäder (smeden och hyres-fastigheten), P-plast för boende, bankens personal och de som ska resa med buss.

Utöver detta ska GC-vägen från Ekebergsvägen över gl bron till/från skolan och boende på östra sidan Suseån inrymmas. Gamla gångvägen utmed ån från söder är inte inräknad.

Parkdelen ska förmodligen inte ändras? Innebär att fontänen vid Suseån och bef staty kan vara orörda och fungerande.

Kommunen har för avsikt att försöka få till fritt Wifi på torget?

 

Ska bli intressant att se när kommunen framställt ett ritningsförslag.

Till dess bifogar jag ett skissförslag från 2015. Du kan skriva ut förslaget och skissa in egna önskemål. Skicka gärna förslagen till mig!

 

Framtid Getinge är ju boendes möjlighet att påverka vårt samhälle!

 

Du är välkommen att kontakta mig angående frågor!

 

sivert@mollerstrom.com

mobil 0705-52 45 23

 

Sivert Hyllsjö