GRANNSAMVERKAN

Mörkrets tid är inne. Lucia är på väg att lysa upp vårt samhälle.
Tyvärr finns det andra som inte är direkt några ljus som har andra avsikter.
Titta över dina lås, din belysning, speciellt dit gatubelysning inte når, alltså baksidan av din fastighet!
Det finns även andra sätt att hålla koll, GRANNSAMVERKAN där du och dina grannar håller koll åt varandra.
I Getinge finns idag 7 st områden där Grannsamverkan fungerar.

                            Nya Skattagård
                            Slåttervägen, del av Hagvägen
                            Sandgatan
                            Ö Järnvägsgatan
                            V Järnvägsgatan
                            Lövdungen
Dessa områden täcker in en del av Getinge men vi måste bli fler!
Grannsamverkan innebär att de som bor i ett bostadsområde kollar in så att obehöriga inte uppehåller sig på tomt där de själva inte bor.

  • Du håller koll!
  • Du rapporterar till fastighetsägaren om du ser något ovanligt!
  • Du informerar polis och andra om vad som pågår!
  • Du ska inte ingripa själv med risk för olyckor, skador o dyl!
  • Någon annan kollar din fastighet när du är borta.

Detta sätt att vara är Grannsamverkan. Det är ett enkelt sätt att vara behjälplig när grannen är bortrest eller inte hemma.
Är du intresserad att starta ett Grannsamverkansområde med dina grannar så kontakta nedanstående som hjälper dig att komma igång:

Kent Stävholt stavholt@telia.com
Bo Sandqvist bo.sandqvist@telia.com
Sivert Hyllsjö sivert@mollerstrom.com
Ulf Waldebrand ulf.waldebrand@halmstad.se

VI JOBBAR FÖR ATT HELA GETINGE SKA BLI ETT
GRANNSAMVERKANSOMRÅDE