Utegymsgruppen rapporterar:

Vi har haft en genomgång med de flesta föreningarna verksamma på orten om det finns intresse även för dem att använda sig av utegymet. Vi har även kollat av med skolan och några av idrottslärarna för att samla in önskad info om andra verktyg på gymplatsen. Arbetet kommer nu att fortgå med kontakt på teknik & fritidsförvaltningen för att undersöka möjligheterna för vårt gym. Vi återkommer med info längre fram i vår.