Pål Svensson i egen hög person, konstnären som har huggit i sten.

Kommentarer