Kategori: Framtid Getinge

Inbjudan till informationsmöte om projekt Framtid Getinge

Arbetet med att samla in information från allmänheten i Getinge startades redan i somras och därefter har workshops och uppföljningsmöten genomförts. Den insamlade informationen ska nu användas som underlag för att formulera ett utvecklingsprogram. Underlaget utgör den samlade kompetensen från invånare och verksamma i Getinge samt politiker och tjänstemän från Halmstads kommun.

Var: Getingeskolans matsal När: 24 januari Kl. 18:30 – 20:00
DIN närvaro är viktig
Ta chansen att påverka Getinges framtid!
VARMT VÄLKOMNA

Inbjudan-till-informationsmöte-i-Getingeskolan,-24-januari

Framtid Getinge

Framtid Getinge – Workshop

Den 8 oktober ska ca 60 inbjudna personer träffas i Getinge församlingshem för att diskutera Framtid Getinge . Deltagarna står för en stor bredd av politiker, tjänstemän, boende och verksamma från samhället vilket kan bidra till spännande samtal under dagen.

På workshopen under dagen, ska representanter för boende, företag, föreningar eller särskilda intressen i Getinge förmedla hur de upplever Getinge idag och vilka tankar de har om framtiden. Detta möte ska skapa tillit och förtroende mellan boende och verksamma i Getinge kopplat till politiker och tjänstemän i Halmstad för att lägga grunden för ett positivt framtida arbete för Getinge.

Du som är boende eller verksam i Getinge är välkommen att höra av dej till oss i samhällsföreningen med dina synpunkter innan mötet. Kontaktformulär finns här.

Här kan du läsa kommunens officiella pressmeddelande.

Framtid Getinge

Tyck till om Getinge!

Halmstads kommun utarbetar en modell för lokal utveckling och startar nu projektet Framtid Getinge där ett utvecklingsprogram med en gemensam målbild och strategier för Getinges framtid på 20 års sikt ska tas fram. En åtgärdslista med konkreta tidssatta åtgärder ska också tas fram. Dokumenten antas sedan av kommunstyrelsen. Materialet ligger  till grund för de politiska prioriteringarna och budgetprocessen. Läs mer här.

Nu är det viktigt att just Du tycker till och det gör du enklast genom att besvara några frågor i en enkät som tar cirka 2 minuter att fylla i. Sprid också gärna denna gärna information till alla du känner i Getinge så att så många som möjligt talar om vad de tycker.

Klicka här för att komma till enkäten 

TACK för att Ditt bidrag!
Getinge Samhällsförening

Framtid Getinge