Inbjudan till informationsmöte om projekt Framtid Getinge

Arbetet med att samla in information från allmänheten i Getinge startades redan i somras och därefter har workshops och uppföljningsmöten genomförts. Den insamlade informationen ska nu användas som underlag för att formulera ett utvecklingsprogram. Underlaget utgör den samlade kompetensen från invånare och verksamma i Getinge samt politiker och tjänstemän från Halmstads kommun.

Var: Getingeskolans matsal När: 24 januari Kl. 18:30 – 20:00
DIN närvaro är viktig
Ta chansen att påverka Getinges framtid!
VARMT VÄLKOMNA

Inbjudan-till-informationsmöte-i-Getingeskolan,-24-januari