Framtid Getinge – Workshop

Den 8 oktober ska ca 60 inbjudna personer träffas i Getinge församlingshem för att diskutera Framtid Getinge . Deltagarna står för en stor bredd av politiker, tjänstemän, boende och verksamma från samhället vilket kan bidra till spännande samtal under dagen.

På workshopen under dagen, ska representanter för boende, företag, föreningar eller särskilda intressen i Getinge förmedla hur de upplever Getinge idag och vilka tankar de har om framtiden. Detta möte ska skapa tillit och förtroende mellan boende och verksamma i Getinge kopplat till politiker och tjänstemän i Halmstad för att lägga grunden för ett positivt framtida arbete för Getinge.

Du som är boende eller verksam i Getinge är välkommen att höra av dej till oss i samhällsföreningen med dina synpunkter innan mötet. Kontaktformulär finns här.

Här kan du läsa kommunens officiella pressmeddelande.