Teknik &Fritid utför VA-arbeten i Getinge

 

Information har lämnats till berörda för en månad sedan och Thomas Ek, en av Teknik och Fritids samordnare på byggplatsen, berättade förra veckan (4/6) följande :

Arbete med nya VA-ledningar för nya industriområdet pågår.Detta berör gator och fastigheter i området: VästraJärnvägsgatan/NorraBrogårdsgatan/Västergatan/Furugränd/Pilgatan /Södra Brogårdsgatan.

Samtidigt bygger man ut VA -systemet för att även tillgodose kommande behov för nya området som är planerat vid gamla banvallen. Arbetet pågår i korsningen Norra Brogårdsgatan/Östra Järnvägsgatan och trafiken ledes om på en provisorisk grusväg via Norra Brogårdsgatan över det kommande industriområdet och nertill Fabriksleden. Inom en snar framtid öppnas halva Norra Brogårdsgatan upp så att man åter kan passera mot Centrum. I takt med att grävningarna fortskrider kommer fastigheterna utmed Norra Brogårdsgatan från Pilgatan fortsättningsvis att använda den provisoriska vägen men slipper då den genomfartstrafik man haft de senaste veckorna.

Kontaktuppgifter till samordnarna på byggarbetsplatsen :

Thomas Ek 072- 552 43 91  och Mats Svensson 070-288 01 40