Kulturgruppen

Gruppen bildades under 2013

Kulturgruppen har arbetat som ett nätverk i samarbete med bibliotek, ungkulturgruppen och andra föreningar/organisationer i framför allt Getinge. 

Gruppens medlemmar:

Namn E-post
Anna-Karin Johansson
Agneta Davidsson
Gunilla Nilsson