September 19, 2016 at 10:50PM

– Getingeskolan undersöks
Kommunen kommer att undersöka om Getingeskolan är riskfri.
Enligt Pauline Broholm-Lindberg, chef för barn- och ungdomsförvaltningen, kommer en undersökning startas för att se om arbetsmiljön i skolan är lämplig tills dess att det beslutas om renovering eller nybyggnation. Lyssna på Sveriges Radio här.http://ift.tt/2cUlqwQ http://ift.tt/1yHRzh6