Getingeskolan undersöks

Kommunen kommer att undersöka om Getingeskolan är riskfri.

Enligt Pauline Broholm-Lindberg, chef för barn- och ungdomsförvaltningen, kommer en undersökning startas för att se om arbetsmiljön i skolan är lämplig tills dess att det beslutas om renovering eller nybyggnation. Lyssna på Sveriges Radio här.