Kreativt förslag om skydd mot översvämningar

Samhällsföreningen fick ett e-postmeddelande ifrån Roger Berggren som kommer med en trevlig idé
kring hur utformningen av framtida skydd mot översvämningar skull kunna se ut.  Han har godkänt att vi publicerar
detta e-postmeddelande på hemsidan.

”Jag hoppas att Samhällsföreningen får något att säga till
om när det gäller utformningen av skyddsåtgärderna mot framtida
översvämningar. Getingeborna är väldigt aktiva när det gäller motion
och friskvård, vi är många som både löptränar och promenerar, både med
och utan stavar. Det finns ganska gott om promenadvägar, men dem är
inte alls anpassade för gångtrafikanter, framför allt inte vintertid
och efter mörkrets inbrott då man är väldigt utsatt för trafiken,
eftersom det är ont om trottoarer i Getinge. Vi har i och för sig en
motionsslinga på berget, men den är ganska kort (ca 600 m).

Om det nu är vallar man tänker bygga för att hindra översvämningar, så
kunde man göra något trevligt med dessa. Uppe på vallen kunde man
anlägga en belyst promenadväg/motionsslinga med ett par rastplatser
med bänkar och bord och kanske en grillplats. Om man utgår från att
vallarna kommer att ligga där dem tillfälliga vallarna ligger, så
kunde slingan gå mellan den gamla stenbron och väster om Susån, längs
med Gärdesvägen mot bron söder om Getinge, där den ”nya”
gång/cykelvägen går, upp mot kyrkan och sedan utmed stiftelsen
tillbaka till stenbron. Slinga blir då ca 3 km lång. Om man sedan
anlade en våtmark mellan Gärdesvägen och ån, skulle man kunna få ett
väldigt attraktiv rekreationsområde.

Jag tog mig friheten att skicka en kopia till Henrik Oretorp, eftersom
jag vet att han månar om Getinge och vår landsbygd.

Med vänlig hälsning

Roger Berggren
(Brandman och ordförande i Brandkårens Kamratförening) ”

I samhällsföreningen funderar vi på om det kanske är dags att bilda en grupp som kan arbeta med denna fråga.
För att komma vidare behöver vi DIN hjälp!
Är du intresserad av att delta i en sådan grupp så tveka inte att höra av dej till Samhällföreningen.