Har du frågor om översvämningarna?

035- 13 77 75. Det är numret du ska ringa om du har funderingar efter förra veckans översvämningar. Du kan också ta del av svaren på  frågor som ställts efter översvämningarna.

Under förra veckan drabbades Halmstad av extrema nederbördsmängder som orsakade bland annat rekordhöga vattenflöden i Nissan och Suseån, översvämmade fastigheter och avstängda vägar.  Vattennivåerna är fortfarande höga, men sjunker undan för var dag.

Efter översvämningarna har det väckts frågor från både boende i området och från press, radio och tv .

Här kan du läsa om de vanligaste frågeställningarna för att du snabbt ska kunna får svar.