Kokningsrekommendation för dricksvattnet i Getinge

En kokningsrekommendation har utfärdats för ca 630 hushåll och verksamheter i Getinge samhälle. E.coli-bakterier har hittats i ledningsnätet efter översvämningarna, och eftersom vattnet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter klassas som otjänligt, så bör vatten till dryck och mat kokas. Vatten finns att hämta vid räddningstjänsten i Getinge från kl. 15.00.

Vanliga frågor och svar om dricksvattnet.

Sedan de kraftiga regnen, som följdes av översvämningar, har dagliga vattenprover tagits på dricksvattnet i de drabbade områdena. Nu visar provsvaren att det finns för höga halter bakterier i dricksvattnet i Getinge. I samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret rekommenderar vi därför att de boende i samhället tills vidare kokar det vatten de dricker och lagar mat med.

– Sannolikt beror det på att smutsigt ytvatten nått grundvattnet efter den rikliga nederbörden, säger Laholmsbuktens VA:s tf va-chef Mattias Leijon.

Koliforma bakterier

Analyserna visar att det finns koliforma bakterier i vattnet. Det rör sig om låga nivåer av E.coli. Vatten som kommer från vattenverken lyder under Livsmedelsverkets kvalitetskrav, och enligt de här kraven är vattnet i Getinge just nu otjänligt och bör kokas.

– Vi har inte fått några indikationer på att någon mår dåligt på grund av vattnet, men vi tar det säkra före det osäkra och uppmanar till kokning, säger Mattias Leijon.

Kokningsrekommendationen gäller enbart Getinge samhälle. Provsvar från övriga vattenverk har kommit tillbaka utan anmärkning. De som har egen brunn och känner sig oroliga bör ta prover på sitt vatten.

De som behöver större mängder vatten än vad som är rimligt att koka hemma kan hämta vatten vid räddningstjänsten i Getinge, i korsningen Fabriksleden/Ekebergsvägen.

Ledningarna spolas

Laholmsbuktens VA fortsätter att ta dagliga prover på dricksvattnet. Vattenverket i Getinge har stängts av och arbetet med att rengöra ledningar och vattenverk har redan påbörjats. I nuläget finns ingen klar prognos om hur långvarig kokningsrekommendationen blir, och en avvägning görs löpande när analyserna blir klara.

–Vår förhoppning är att våra åtgärder ska ge snabba resultat, säger Mattias Leijon.