Dax för årets Föreningsträff inom Getinge samhällsförening

Hej alla föreningsmänniskor!

Den 18 augusti kl.18,30 är det dags för en ny föreningsträff inom Getinge samhällsförening! Vi har lite frågor vi vill diskutera. Här kommer vårt förslag, har ni fler punkter tar vi upp dom också.

Vad hände med det vi bestämde 2014? T.ex inköp av gemensamt tält, anslagstavlor, styrelsekursen och inventarier som vi kan låna av varandra.

Inventering av vad enskilda sköter av kommunmark i Getinge. Vi vet att många klipper gräs m.m och vill ha information om det som argument mot kommunen för skötslen av de större ytorna.

Höstmötet kommer att handla om Framtid Getinge och Framtid Almgården/äldreboende.

Vad händer i de olika föreningarna/grupperna i höst?

Julmarknaden

Vi räknar med ca 1,5 timmes träff utan förtäring. På Lindénas lokaler.
Hjärtligt välkommen!

Med vänlig hälsning
Lena Eriksson för Gsf:s styrelse