Inlägg från Getinge SF facebooksida

– Höstmöte i Getinge samhällsförening
Preliminärt datum. Mer information kommer senare…