Kategori: Arkiv

Familjeföreställning – O P S I S

Lör 25/10 kl. 10.30 Oskarströms Folkets Hus

Lör 25/10 kl. 15.00 Getinge församlingshem

Ålder: 4-7 år. Entré 20 kr/person.

Förköp på Oskarströms respektive Getinge bibliotek eller

i samband med föreställningen.

Oskarströms bibliotek 035-617 00. Getinge bibliotek 035-546 22.

Samarr. med Kulturföreningen OskarsDröm och Getinge samhällsförenings kulturgrupp.

Ett program från Kultur i Halland

Arkiv

Dans-Workshop på MB-huset på höstlovet

FREDAG DEN 31 OKTOBER 2014

Dansa på höstlovet? Alla kan dansa, kom som du är oavsett tidigare dansbakgrund. Vi kommer att testa olika stilar som sätts ihop till en koreografi. Dagen avslutas med kulturcafé med fika till självkostnadspris och uppvisning för föräldrar, syskon och kompisar där ni får visa vad ni fått prova på.

Lärare är Gustaf Jönsson, utbildad på Balettakademiens danslinje. Gustaf är en fantastisk dansare och full av spännande idéer. Han är 25 år, uppvuxen i Getinge och lång erfarenhet som koreograf och dansare. 2013 fick Gustaf Halmstads kommuns kulturstipendium och i somras även Bosse Parnevikstipendiet.

Gruppindelning

10-12år

13-15år

Från 16 år

Ligger man på gränsen och kompisarna går i andra gruppen så kan man byta grupp. Exakta tider meddelas när vi ställt samman era anmälningar till de olika åldersgrupperna.

För kostnaden står kulturgruppen inom Getinge Samhällsförening och sker i samarbete med MB-Huset Fritidsgård. Antalet platser är begränsat.

Hör av dig om något är oklart.

Välkommen med din anmälan via epost senast 15 oktober

Ange namn, ålder, epostadress och telefonnummer så att vi kan nå dig och meddela aktuella tider för workshop etc.

Skicka uppgifterna till Anita Mellberg, kulturgruppen inom Getinge Samhällsförening (GSF)

Telefonnummer: 0703-27 85 86 Epost anita.mellberg@telia.com

Arkiv

Teknik &Fritid utför VA-arbeten i Getinge

 

Information har lämnats till berörda för en månad sedan och Thomas Ek, en av Teknik och Fritids samordnare på byggplatsen, berättade förra veckan (4/6) följande :

Arbete med nya VA-ledningar för nya industriområdet pågår.Detta berör gator och fastigheter i området: VästraJärnvägsgatan/NorraBrogårdsgatan/Västergatan/Furugränd/Pilgatan /Södra Brogårdsgatan.

Samtidigt bygger man ut VA -systemet för att även tillgodose kommande behov för nya området som är planerat vid gamla banvallen. Arbetet pågår i korsningen Norra Brogårdsgatan/Östra Järnvägsgatan och trafiken ledes om på en provisorisk grusväg via Norra Brogårdsgatan över det kommande industriområdet och nertill Fabriksleden. Inom en snar framtid öppnas halva Norra Brogårdsgatan upp så att man åter kan passera mot Centrum. I takt med att grävningarna fortskrider kommer fastigheterna utmed Norra Brogårdsgatan från Pilgatan fortsättningsvis att använda den provisoriska vägen men slipper då den genomfartstrafik man haft de senaste veckorna.

Kontaktuppgifter till samordnarna på byggarbetsplatsen :

Thomas Ek 072- 552 43 91  och Mats Svensson 070-288 01 40

 

 

Arkiv