Dans-Workshop på MB-huset på höstlovet

FREDAG DEN 31 OKTOBER 2014

Dansa på höstlovet? Alla kan dansa, kom som du är oavsett tidigare dansbakgrund. Vi kommer att testa olika stilar som sätts ihop till en koreografi. Dagen avslutas med kulturcafé med fika till självkostnadspris och uppvisning för föräldrar, syskon och kompisar där ni får visa vad ni fått prova på.

Lärare är Gustaf Jönsson, utbildad på Balettakademiens danslinje. Gustaf är en fantastisk dansare och full av spännande idéer. Han är 25 år, uppvuxen i Getinge och lång erfarenhet som koreograf och dansare. 2013 fick Gustaf Halmstads kommuns kulturstipendium och i somras även Bosse Parnevikstipendiet.

Gruppindelning

10-12år

13-15år

Från 16 år

Ligger man på gränsen och kompisarna går i andra gruppen så kan man byta grupp. Exakta tider meddelas när vi ställt samman era anmälningar till de olika åldersgrupperna.

För kostnaden står kulturgruppen inom Getinge Samhällsförening och sker i samarbete med MB-Huset Fritidsgård. Antalet platser är begränsat.

Hör av dig om något är oklart.

Välkommen med din anmälan via epost senast 15 oktober

Ange namn, ålder, epostadress och telefonnummer så att vi kan nå dig och meddela aktuella tider för workshop etc.

Skicka uppgifterna till Anita Mellberg, kulturgruppen inom Getinge Samhällsförening (GSF)

Telefonnummer: 0703-27 85 86 Epost anita.mellberg@telia.com