Brev från Suseåns vattenråd

Hej Alla ni som bor vid vattendrag!

Detta år har vi flera gånger fått se Suseån stiga över sina bredder. Vi har vetat i mer än hundra år att Suseån är en livlig å med snabba förändringar. I augusti fick vi ett ”flöde” som hette duga, med stora ytor översvämmade längs hela ån. Inte bara samhällen som Getinge, Slöinge, Heberg och Boberg fick verkningar av översvämningar utan även i flera av biflödena. Vid Berte Qvarn uppmättes nivån till 11 cm under den nivå som hittills registrerats som högst och det var 1912.

Det är lätt att säga att där och där ska det vara åtgärder för att förhindra verkningar vid stora regnmängder. I Suseåns vattenråd har vi tagit initiativet till en studie som visar att det inte är rimligt att göra åtgärder uppströms Getinge, som i tillräcklig omfattning skulle fördröja vattnet att komma till Getinge. Det skulle behövas nya översilningsdammar och dämningsytor som är kvadratkilometer stora. I det korta perspektivet kan åtgärder göras att skydda känsliga platser från skador.

I höstas flöt allt från löshalm till balar, leksaker och trädgårdsmöbler med vattnet och det höll på att bli en riktig katastrof då ravinen vid Berte ”proppades” igen. Vi vill vädja till dig att se över hur det ser ut runt i kring dig och din mark.

 se till att saker som inte ska flyta med är tillräckligt långt ifrån vattnet

 förankra balar och annat som måste lagras nära vattnet eller på låglänta områden som ibland översvämmas

Tack för att du tagit del av våra tips!

Suseåns Vattenråd

Agneta Åkerberg

www.vattenorganisationer.se/susean