Månad: augusti 2014

Har du frågor om översvämningarna?

035- 13 77 75. Det är numret du ska ringa om du har funderingar efter förra veckans översvämningar. Du kan också ta del av svaren på  frågor som ställts efter översvämningarna.

Under förra veckan drabbades Halmstad av extrema nederbördsmängder som orsakade bland annat rekordhöga vattenflöden i Nissan och Suseån, översvämmade fastigheter och avstängda vägar.  Vattennivåerna är fortfarande höga, men sjunker undan för var dag.

Efter översvämningarna har det väckts frågor från både boende i området och från press, radio och tv .

Här kan du läsa om de vanligaste frågeställningarna för att du snabbt ska kunna får svar.

HuvudnyhetSamhällsföreningen

Kokningsrekommendation för dricksvattnet i Getinge

En kokningsrekommendation har utfärdats för ca 630 hushåll och verksamheter i Getinge samhälle. E.coli-bakterier har hittats i ledningsnätet efter översvämningarna, och eftersom vattnet enligt Livsmedelsverkets föreskrifter klassas som otjänligt, så bör vatten till dryck och mat kokas. Vatten finns att hämta vid räddningstjänsten i Getinge från kl. 15.00.

Vanliga frågor och svar om dricksvattnet.

Sedan de kraftiga regnen, som följdes av översvämningar, har dagliga vattenprover tagits på dricksvattnet i de drabbade områdena. Nu visar provsvaren att det finns för höga halter bakterier i dricksvattnet i Getinge. I samråd med miljö- och hälsoskyddskontoret rekommenderar vi därför att de boende i samhället tills vidare kokar det vatten de dricker och lagar mat med.

– Sannolikt beror det på att smutsigt ytvatten nått grundvattnet efter den rikliga nederbörden, säger Laholmsbuktens VA:s tf va-chef Mattias Leijon.

Koliforma bakterier

Analyserna visar att det finns koliforma bakterier i vattnet. Det rör sig om låga nivåer av E.coli. Vatten som kommer från vattenverken lyder under Livsmedelsverkets kvalitetskrav, och enligt de här kraven är vattnet i Getinge just nu otjänligt och bör kokas.

– Vi har inte fått några indikationer på att någon mår dåligt på grund av vattnet, men vi tar det säkra före det osäkra och uppmanar till kokning, säger Mattias Leijon.

Kokningsrekommendationen gäller enbart Getinge samhälle. Provsvar från övriga vattenverk har kommit tillbaka utan anmärkning. De som har egen brunn och känner sig oroliga bör ta prover på sitt vatten.

De som behöver större mängder vatten än vad som är rimligt att koka hemma kan hämta vatten vid räddningstjänsten i Getinge, i korsningen Fabriksleden/Ekebergsvägen.

Ledningarna spolas

Laholmsbuktens VA fortsätter att ta dagliga prover på dricksvattnet. Vattenverket i Getinge har stängts av och arbetet med att rengöra ledningar och vattenverk har redan påbörjats. I nuläget finns ingen klar prognos om hur långvarig kokningsrekommendationen blir, och en avvägning görs löpande när analyserna blir klara.

–Vår förhoppning är att våra åtgärder ska ge snabba resultat, säger Mattias Leijon.

HuvudnyhetSamhällsföreningen

Öppet brev till kommunstyrelsen ang. översvämmningarna

Till kommunstyrelsen Halmstads kommun                              Getinge 2014-08-22

Nu har det hänt, som inte får hända! Vi i Getinge Samhällsförening är förtvivlade och ledsna gentemot våra invånare som drabbats så svårt med översvämningar i deras hem. Uppgivenheten är stor hos de drabbade och vi blir alla påverkade av detta trauma. Getingeborna accepterar inte att föras längre och längre ner på prioriteringslistan. Suseån och Getinges framtid får aldrig bli en fråga om ekonomi.

Denna katastrof hade vi egentligen kunnat stoppa tidigare, om man från berörda myndigheter tagit Suseåns vattenråds utredning på allvar. Se www.vattenorganisationer.se/susean. Flera andra utredningar har gjorts under åren som bara lagts till handlingarna utan åtgärd.

Det är ett gammalt känt problem på Klockarevägen med översvämningar! Men så här illa har det inte varit på 100 år. Bara på 2000-talet har Suseån översvämmats 2002, 2007, 2012 och nu 2014.

2007 byggdes det vallar utmed Klockarevägen och Gärdesvägen som sedan plockades bort.  Varför?

Klimatförändringar? Ska vi kanske få leva med detta varje år framöver, i alla fall vara oroliga så snart det börjar regna. Vi måste vidta åtgärder så detta elände inte händer igen. Man kan inte styra över vädret, men vi kan minimera riskerna med säkra vallar som ska vara permanenta. De går att göra trevliga så de blir ett naturligt inslag i miljön.

I projektet ”Framtid Getinge” ingår också ett förslag om parkutveckling i det nu översvämmade området. Utredningar är gjorda och planer finns.  När kommer detta att igångsättas?

Detta är en politisk fråga i högsta grad och får inte försvinna mellan stolarna. Getingeborna kräver åtgärder och det måste ske omedelbart. Vi kan inte vänta. Vi vill kunna leva tryggt på den plats vi bor, och ge människorna kraft och möjlighet att planera sina liv i vår vackra del av världen.

Vi vill också att man noggrant kontrollerar hur vattnet påverkat byns stolthet, vår vackra stenbro.    Det är akut att åtgärda genomströmningen i valven innan bron rasar.

 

 

För Getinge Samhällsförening                                                        För Getinge Förtagarförening

 

Kerstin V. Carlsson                                                                              Leif Johansson

 

 

HuvudnyhetSamhällsföreningen

Stora översvämningar i Getinge

Under tidagsmorgonen steg vattnet i Suseån till nivåer som vi inte sett tidigare med katastrofala följder för massor av fastigheter och infrastruktur. Flertalet vägar är avstängda och många samhällsfunktioner är stängda och lokalerna har evakuerats. Räddningstjänsten arbetar för fullt med att hjälpa alla.
För mer information

Bilder tagna av Fredrik Wiklund under tisdagseftermiddagen i och omkring Getinge

 

Film av fotograf Maria Berg

HuvudnyhetSamhällsföreningen

Föreningsträff tisdag kväll

Jag hoppas att så många som möjligt sluter upp på kvällens träff. Vi måste gemensamt trycka på myndigheterna när det gäller Suseån. Mitt förslag är att vi sätter ihop en skrivelse under kvällen.

Välkomna/Lena

Huvudnyhet