Öppet brev till kommunstyrelsen ang. översvämmningarna

Till kommunstyrelsen Halmstads kommun                              Getinge 2014-08-22

Nu har det hänt, som inte får hända! Vi i Getinge Samhällsförening är förtvivlade och ledsna gentemot våra invånare som drabbats så svårt med översvämningar i deras hem. Uppgivenheten är stor hos de drabbade och vi blir alla påverkade av detta trauma. Getingeborna accepterar inte att föras längre och längre ner på prioriteringslistan. Suseån och Getinges framtid får aldrig bli en fråga om ekonomi.

Denna katastrof hade vi egentligen kunnat stoppa tidigare, om man från berörda myndigheter tagit Suseåns vattenråds utredning på allvar. Se www.vattenorganisationer.se/susean. Flera andra utredningar har gjorts under åren som bara lagts till handlingarna utan åtgärd.

Det är ett gammalt känt problem på Klockarevägen med översvämningar! Men så här illa har det inte varit på 100 år. Bara på 2000-talet har Suseån översvämmats 2002, 2007, 2012 och nu 2014.

2007 byggdes det vallar utmed Klockarevägen och Gärdesvägen som sedan plockades bort.  Varför?

Klimatförändringar? Ska vi kanske få leva med detta varje år framöver, i alla fall vara oroliga så snart det börjar regna. Vi måste vidta åtgärder så detta elände inte händer igen. Man kan inte styra över vädret, men vi kan minimera riskerna med säkra vallar som ska vara permanenta. De går att göra trevliga så de blir ett naturligt inslag i miljön.

I projektet ”Framtid Getinge” ingår också ett förslag om parkutveckling i det nu översvämmade området. Utredningar är gjorda och planer finns.  När kommer detta att igångsättas?

Detta är en politisk fråga i högsta grad och får inte försvinna mellan stolarna. Getingeborna kräver åtgärder och det måste ske omedelbart. Vi kan inte vänta. Vi vill kunna leva tryggt på den plats vi bor, och ge människorna kraft och möjlighet att planera sina liv i vår vackra del av världen.

Vi vill också att man noggrant kontrollerar hur vattnet påverkat byns stolthet, vår vackra stenbro.    Det är akut att åtgärda genomströmningen i valven innan bron rasar.

 

 

För Getinge Samhällsförening                                                        För Getinge Förtagarförening

 

Kerstin V. Carlsson                                                                              Leif Johansson