Välkommen till OK Lindénas Bildorientering i Getinge

Bildorientering 2015 anslag

15 kontroller skall letas upp med hjälp av en karta.
På baksidan av kartan finns 17 bilder med bokstäver.
15 av dessa skall paras ihop med rätt kontroll.

Tävlingsperiod 1/6-31/8

Vid frågor:S-E Klarén 03554836
Säljes och inlämnas: Kiosken i Getinge, Pris 20:-