Inlägg från Getinge SF facebooksida

Nu är vi på gång med att dela ut samhällstidningen. I tidningen ligger bladet som samhällsföreningen kommer att dela ut till alla som flyttar hit. Spara ditt exemplar, kan användas som liten telefonkatalog. Hjälp oss gärna och berätta om du får en ny granne.