Utegymsgruppen

Gruppen bildades under 2017.

Kommunen har i dagsläget placerat ett fåtal produkter i Suseåns naturpark och gruppens arbete kommer bestå i att utöka dessa. 

Gruppens medlemmar:

 

Namn E-post
Anna Bilstrup
Caroline Skottke
Linda Karlsson
Michael Assarsson

 

Gruppen har haft en genomgång med de flesta föreningarna verksamma på orten om det finns intresse även för dem att använda sig av utegymmet. De har även kollat av med skolan och några av idrottslärarna för att samla in önskad info om andra verktyg på gymplatsen. Arbetet kommer nu att fortgå med kontakt på teknik & fritidsförvaltningen för att undersöka möjligheterna för vårt gym.