Uppdatering Framtid Getinge

Den 17 september träffades styrgruppen för första gången efter att utvecklingsprogrammet antagits.
På styrgruppsmötet redovisades en del av det arbetet som är på gång i Getinge. Teknik & Fritid berättade om problematiken kring vattenfylld pumpstation vid Getingebadet som nu är åtgärdat samt att det nästa år ska byggas nya omklädningsrum för badets personal. Ett nytt stängsel har satts upp runt Getingebadet för att minska närvaron under stängningstider.

Suseåns vattenråd och Samhällsbyggnadskontorets kommunekolog berättade om förstudien som är gjord. I förstudien har man tittat på möjligheter som fördröjer vattenflödet och som på det viset påverkar vattennivån i Getinge. Förstudien beräknas vara klar 31 november 2013.

Kommunekologen berättade om utredningsplanerna och visade bilder på ett förslag om hur översvämningsproblematiken möjligtvis kan hanteras samtidigt som ett rekreationsområde tillskapas.

Projektledaren berättade att centrumutredningen fortfarande är i ett planeringsskede men att den planeras genomföras under 2014 enligt åtgärdslistan.

Styrgruppen beslutade att ett öppet möte ska hållas i Getinge församlingshem den 7 november 18:30 där allmänheten får ta del av vad som är på gång på orten.

Klicka här för att läsa mer:

– Följebrev till antaget program.pdf

– Underlag till planeringsdirektiv – efter antagande.pdf

– Åtgärdslista – antaget.pdf

– Antaget utvecklingsprogram Getinge webb.pdf

Dessa handingar är skickade till kommuntryckeriet och kommer att skickas ut till de som var remissinstans, några handlingar kommer att delas ut den 7 november till intresserade.