Skrivelse till Halmstad kommun från äldreomsorgsgruppen

Till Halmstad Kommun Politiker i Hemvårdsnämnd, Kommunledningsutskottet och Kommunstyrelsen.

Ett trygghetsboende kan aldrig ersätta ett äldreboende med personal dygnet runt!

Hur kan vi säga det? I ett trygghetsboende har man en värdinna/ värd några timmar vissa dagar i veckan, man klarar sig bra med det. Ett äldreboende har man personal dygnet om för man har ett särskilt och större vårdbehov. Getinge Samhällsförening hade den 22/10-15 sitt höstmöte där politiker och tjänstemän var inbjudna från Hemvårdsnämnden och förvaltningen för att svara på en del frågor från oss boende i Getinge om bl.a, varför man inte har tagit fram ett ersättningsboende när man avvecklar vårt Äldreboende Almgården. Ordförande i Hemvårdsnämnden förklarade att beslutet om återremiss som togs i kommunfullmäktige innebar att man för en dialog i mindre grupp för att komma fram till ett beslut som kommunledningsutskottet o kommunfullmäktige kan besluta om. Enligt ordförande och tjänstemän är man fortfarande klar över att det är ett trygghetsboende i Getinge som är behovet. Man sa på mötet att man vill ha medborgardialog med boende i Getinge.

Vi som var på Samhällsföreningens möte fick uppfattningen att man från politiker och tjänstemän förstod vårt behov i Getinge. Ni var ju chockade som ni sa att så många Getingebor engagerade sig i vårt äldreboende Almgården. För den kvällen slöt Getingeborna upp för sin bygd, de ville både tala om och visa politikerna att vi har behov av ett äldreboende i Getinge, vi var många ca 200 personer och övervägande äldre boende i Getinge som kom till mötet och gjorde klart för inbjudna att vårt behov fortfarande är ett äldreboende med personal dygnet om.  Hörsammade man inte det så frågar vi och som ordförande i PRO Getinge vem lyssnar man då på.

Den 28/10-15 hade Hemvårdsnämnden möte där konstaterar Alliansen att det finns behov o intresse av ett trygghetsboende på orten Getinge. Man vill starta ett pilotprojekt om trygghetsboende i Getinge. Man röstade om förslaget med 6 röster för trygghetsboende 4 emot och 1 avstod. Lyssnade man på vad vi alla sa på höstmötet den 22/10 att det inte är vårt behov för vi har Begonian med 24 lgh som väl fyller behovet. Vårt behov är fortfarande ett äldreboende med personal dygnet om och det kan vi verkligen konstatera efter den stora uppslutningen som var på höstmötet. En fråga till er politiker som var på mötet i församlingshemmet, ni hade redan innan mötet bestämt er för att ett trygghetsboende är det rätta för Getinge eller hur? För det lyste verkligen igenom och det var inte sjyst mot alla de som kom, väldigt fult. Ni lyssnade inte på oss eller tog till er vad vi sa på mötet och ni talar om att föra en dialog med oss i Getinge då kan man fråga sig hur och med vem? För ni har bestämt hur det ska vara i Getinge. Får uppfattningen att Hemvårdsnämndens politiska ledning för en egen dialog efter att ha läst igenom utredningen för trygghetsboende i Eldsberga o Getinge likaså nämndens pressmeddelande från den 28/10-15.

Getinge den 13/11-15 Arbetsgruppen för Getinges äldrefrågor.

Kerstin Nilsson  Birgitta Larsson  Anders Krantz  Kerstin V Carlsson    Olle Larsson

Kenneth Persson    Anna Andersson    Tommy Nilsson  Carin Örthagen  Carina Nilsson