Ny gång- och cykelväg utmed Ekebergsvägen i Getinge

Halmstads kommun kommer under november månad att påbörja byggnationen av en tre meter bred gång- och cykelväg utmed Ekebergsvägen i Getinge.

GC-vägen kommer att ligga på västra sidan av Ekebergsvägen och gå mellan Brogatan och Norra Brogårdsgatan.
I projektet ingår det även att höja korsningarna där GC-vägen börjar och slutar.
GC-vägen byggs för att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna.
Arbetena kommer att vara klara till jul.