Samhällsföreningens årsmöte 2013

Årsmöte 2013 i Getinge församlingshem, Tisdagen den 9 april, kl. 18.30.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast torsdag den 28 mars. Efter årsmötesförhandlingarna och kaffe:
– Information av Halmstad Stadsnät om ”Fiber i Getinge”
– Information om aktuell status gällande ”Framtid Getinge”
– Information om detaljplanerna för Getinge Centrum, inkl ny förskola, samt det nya industriområdet.

Alla är välkomna!
Styrelsen

Årsmöte mars 2013jpg_Page1