Rättelse av brev samt krav på akuta insatser

Getinge 2014-09-10

Rättelse av ett brev från Fastighetsägarna på Hagvägen och Slåttervägen i Getinge ang. översvämningen den 19/8 2014.

1. Fastighetsägare på Slåttervägen larmar måndagen den 18/8 ca 20,30 Brandchef Roland Larsson som gör kontroll och kallar in Räddningschef Hans Ekberg , Halmstad, och ut kommer Magnus Ericsson och Tina Håkansson kl.23,30-24,00. De säger att det inte går att göra något åt, så länge det är mörkt. Men natten mellan onsdagen och torsdagen gick det bra att lägga upp en vall vid Gärdesvägen, trots att det var mörkt.

10. Varför gjordes inget tidigare, när det hade kommit så mycket regn i Gräsås på lördagen 16 aug. och söndagen 17 aug.? Och prognosen visade på mera regn!

 

Akuta insatser i Getinge, förmedlat in till Carl-Fredrik Graaf idag:

  • Ett akut arbete måste göras nu, 2014, och det är att rensa Suseån genom hela Getinge samhälle för att i största möjligaste mån, förebygga en katastrof med regn igen. Det måste byggas permanenta vallar utmed hela det översvämningsdrabbade området. Och med den planering på hur framtidens Getinges rekreationsområdet runt Suseån ska bli, så kan det färdigställas åren 2015-2016.
  • Kulvertarna, som finns utmed vägen vid Lerhålan, bakom Frökontoret, och som rinner ut i Suseån vid Statoil, och ut till Bårarp, måste rensas, så vattenflödet kommer igång igen.
  • Pengar måste tillsättas i nuläget, det kan inte vänta! Maskiner och grävare måste starta nu.

Kerstin V Carlsson ordf. Getinge Samhällsförening