Öppet brev från översvämningsdrabbade fastighetsägare

Getinge 2014-09-08

Frågor, tidpunkter och synpunkter från fastighetsägare på Hagvägen och Slåttervägen i Getinge ang. översvämningen den 19/8 2014.

1. Fastighetsägare på Slåttervägen larmar måndagen den 18/8 ca 20,30 Brandchef Roland Larsson som gör kontroll och kallar in Räddningschef Hans Ekberg , Halmstad, som kommer ut omkring kl.23,30-24,00. Hans Ekberg säger att det inte går att göra något åt, så länge det är mörkt. Men natten mellan onsdagen och torsdagen gick det bra att lägga upp en vall vid Gärdesvägen, trots att det var mörkt.

2. Måndag fm 18/8 ca kl.09,40 larmat in till 035-13 70 00 om högt vatten i kurva vid ställverket, bakom Frökontoret. Någon skyltmarkering bör sättas upp, så bilarna inte kör där.

3. Måndag 18/8 ca kl.16,00 ringer en dam in till kommunen och ber om hjälp med skyltning, för på Gärdesvägen var så mycket vatten, så man såg inte vägen. Risken var stor för att bilarna kunde köra utanför vägbanan. Till svar får kvinnan; Vi vet inte vad vi ska göra med vattnet, kan inte du sätta ut något? Den 19/8 kl.04,30 larmades det till Tekniska kontoret.

4. Vad gjorde personalen i jourbilen, som körde här på måndagskvällen den 18/8 vid 18,30-19,00 tiden? Den parkerade vid busshållplatsen vid Backvägen och där var redan mycket vatten då på Gärdesvägen! Men vad gjorde jourbilen där?

5. Finns dränering runt husen på Hagvägen?

6. Finns det ritningar på dagvattenledningar till Gärdesvägen och Hagvägen?

7. Hur fungerar dräneringen på grönområdet mellan Doktorsgatan och Hagvägen?

8. Vi som bor på Hagvägen och Slåttervägen vill, eller måste ha, en permanent vall vid Gärdesvägen! Förläng gärna den fina cykelbanan som är på Steningevägen, in på Gärdesvägen samtidigt! Så får både bussarna, mötande bilar och gående plats. Som det är idag, kan knappt bussarna möta en vanlig bil.

9. Varför rensas inte Suseån på alla träd och buskar som hamnar i ån?

10. Varför gjordes inget tidigare, när det hade kommit så mycket regn i Gräsås på lördagen 16 sept. och söndagen 17 sept.? Och prognosen visade på mera regn!

11. Finns det dammluckor vid Berte Kvarn i Slöinge? Om i så fall, var de öppna så mycket som behövdes?

12. ”Hålet” som är gjort i vallen på Klockarevägen, varför var inte vallen lagad eller hålet återställt? (vallen byggdes 2012 vid översvämningen) Hade den vallen varit igensatt nu, hade det minskat vatten in i trädgårdarna till lägenheterna vid Klockarevägen.

Detta brev kommer från fastighetsägarna runt Gärdesvägen, som hade vatten ända in till husen och en del av husen, får också brytas upp golv, eftersom det kommit in vatten underifrån i bottenplattan.

Brevet är handskrivet till mig, Kerstin V Carlsson, ordförande i Gsf, och jag har skrivit ner det och förmedlar det nu vidare till Getinge samhällsförenings Hemsida.