Protokoll – Årsmöte

Här är protokollet från årsmötet den 2016-04-05.