En lördag förmiddag i Medborgarhuset där vi fortsätter med Framtid Getinge och
Översvämningsproblemen.
Alla hjärtligt välkomna.
Barnaktiviteter anordnas så alla kan komma.

Kommentarer