Massor ska användas till vallbygget i Getinge

Planering och förberedelser för översvämningsåtgärder i Getinge är i full gång. Massor från utbyggnaden av industriområdet i samhället kommer att användas till att bygga vallar vid Gärdesvägen.

Just nu går transporter med överblivna massor från arbetsområdet vid Getinge industriområde till ängen vid Gärdsvägen. Lermassorna ska användas till det kommande bygget av vallar som ska skydda mot översvämning om Suseån stiger.

Massorna läggs på ett provisoriskt upplag vid Gärdsvägen till dess att bygget av vallar kommer igång, vilket enligt plan ska ske i höst. Detta är sista veckan som transporter av material körs till upplaget.

Källa: http://www.halmstad.se/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/massorskaanvandastillvallbyggetigetinge.13383.html