Nu byggs en skyddsvall i Getinge

Nu börjar Halmstads kommun att bygga en skyddsvall med tillhörande dagvattensystem utmed Gärdesvägen i Getinge. Arbetet beräknas vara klart till sommaren.

Skyddsvallen kommer att bli en gräsbeväxt vall med en tät kärna av lera. Vallens krön kommer som mest att ligga 1,5 meter över Gärdesvägen. I vallen kommer det finnas en öppning så att ytvatten kan rinna ut i Suseån vid kraftiga skyfall. Öppningen kan stängas när Suseån stiger över en viss nivå.

Fördröjningsmagasin

Det kommer att finnas två fördröjningsmagasin som används för att fördröja dagvattnet när ordinarie pumpar inte hinner med.

Beskrivning av bilden
1. Skyddsvallen
2. Fördröjningsmagasin 2 – kommer att stå tomt stor del av tiden
3. Fördröjningsmagasin 3 – här kommer det alltid vara vatten i varierande utsträckning

(källa: Halmstad kommuns hemsida)