Musikgudstjänst i Getinge kyrka

Toner i vårens tid

Musikgudstjänst med Halmstad Brass.

Söndagen den 19 april kl 18:00.
Dirigent: Mikael Johansson och Matthew Hinchcliff

Välkomna!

I samarrangemang med Sensus