Invigning av Getingeskolans paviljonger

GetingeSkola