Broschyr från Getingeskolans Invigning

Här kommer den broschyr som delades ut vid Getingeskolans invigning som visar på alla positiva saker med Getinge