Inlägg från Getinge SF facebooksida

Översvämningsskydd i Getinge – ett av ärendena på samhällsbyggnadsutskottet den 8 september 2015 (källa: halmstad.se)

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i dag att en skyddsvall och ett dagvattensystem längst Gärdesvägen i Getinge ska byggas. Dessutom ska den befintliga skyddsvallen längst Klockarevägen justeras – allt för att minska konsekvenserna av en eventuell översvämning i Getinge likt den som inträffade förra året. Det planerade bygget av skyddsvallen och dagvattensystemet har redan godkänts av länsstyrelsen och bygget beräknas vara klart i juni 2016.

Parallellt med detta ska ett rekreationsområde och våtmarksområde för biologisk mångfald mellan Gärdesvägen och Suseån utvecklas. Området ska stå klart senast i december 2017. Under projektets gång ska även behovet av pumpar i anslutning till skyddsvallen utredas.

– Det känns bra att genom detta beslut se till att nödvändiga klimatanpassningsåtgärder förverkligas i Getinge och att samhället står väl rustat inför framtida översvämningar, säger samhällsbyggnadsutskottets ordförande Henrik Oretorp (C).