EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA

Andreas Ahlqvist, Halmstad Stadsnät, kommer och informerar om ”Fiber i Getinge” i samband med ”Framtid Getinge” den 24 jan i Getingeskolans matsal. Är du intresserad bör du komma dit.