Månad: september 2014

Missa inte Familjeföreställningen Bevis

Sön 7/9 kl 15.00 Getinge församlingshem
Familjeföreställning Bevis

Kapsel presenterar Bevis, en ny och fräsch show för åldrarna 4-12 år. Bevis ger en underhållande inblick i några udda utvalda sällsyntheter, nästan som ett museum av mystik, med användande av koncept från astronomi,musik, historia och teknologi tillsammans med cirkuskonsterna jonglering och magi.

Två cirkusartister utforskar världen och experimenterar med vardagssaker de stöter på på vägen. De hittar bl a råttfällor, golfklubbor, tidningar, ballonger, fjädrar, snören, hårtorkar, platsfiskar, soppåsar och pingisbollar.

Bevis är en cirkusshow som kommer inspirera, överraska och komma i direkt kontakt med publiken!

Medverkande:Jay Gilligan, Erik Åberg (Erik medverkade i Kanon då vi tillsammans med Björn Kleinhenz tillverkade jonglerbollar efter föreställningen)

Ålder 4-7 år. Entré 20 kr/person. Förköp på Getinge bibliotek eller i samband med föreställningen, tel: 035-546 22.

Ett program från Kultur i Halland i samarrangemang med  kulturförvaltningen i Halmstad och Kulturgruppen i Getinge samhällsförening

Kultur

Kommunstyrelsen svarar på vårt brev

Vi har erhållit svar ifrån Halmstad kommunstyrelse på Getinge  Samhällsförenings och Getinge Företagarförenings öppna brev ifrån den 22 augusti.

“2014-09-02

Till
Getinge Samhällsförening
Getinge Företagarförening

Tack för ert brev

Kommunstyrelsen har full förståelse för att många i Getinge känner förtvivlan och frustration
inför konsekvenserna av det ihärdiga och kraftfullaregn som drabbade invånare och
verksamheter under senare delen av augusti.
Kommunfullmäktige beslutade 2013 att avsätta medel till både 2014 och 2015 års budgetar
för att ta fram en fördjupad analys kring vilka åtgärder som krävs för att förbättra situationen
kring Suseån.
Det är nödvändigt att göra en fördjupad analys, vilket samhällsbyggnadskontoret påbörjat
sedan en tid, eftersom de åtgärder som behöver sättas in behöver vara noggrant utredda. Detta
utredningsarbete kommer att pågå under 2014 och 2015. Förhoppningsvis innebär det att
genomförandet kan påbörjas under 2016.
Samhällsföreningen och Företagarföreningen har en viktig roll i detta arbete. I styrgruppen för
”Framtid Getinge” är det meningen att den lokala kunskap ni har ska fångas upp och tas med i
arbetet.
Från kommunstyrelsens sida är vi mycket angelägna om att åtgärder genomförs för att minska
de negativa konsekvenserna av framtida översvämningar av Suseån. Men frågan är komplex
och det är viktigt att rätt åtgärder genomförs så att de blir långsiktigt hållbara.
I denna fråga är det viktigt att dialogen med er fortsätter.
Det är också kommunstyrelsens uppfattning att resurser för att kunna genomföra åtgärder bör
prioriteras i höstens budgetarbete.
För kommunstyrelsen
Carl Fredrik Graf
Kommunstyrelsens ordförande”

 

Brevet i original:

2014-09-02 GSF

HuvudnyhetSamhällsföreningen

Kreativt förslag om skydd mot översvämningar

Samhällsföreningen fick ett e-postmeddelande ifrån Roger Berggren som kommer med en trevlig idé
kring hur utformningen av framtida skydd mot översvämningar skull kunna se ut.  Han har godkänt att vi publicerar
detta e-postmeddelande på hemsidan.

“Jag hoppas att Samhällsföreningen får något att säga till
om när det gäller utformningen av skyddsåtgärderna mot framtida
översvämningar. Getingeborna är väldigt aktiva när det gäller motion
och friskvård, vi är många som både löptränar och promenerar, både med
och utan stavar. Det finns ganska gott om promenadvägar, men dem är
inte alls anpassade för gångtrafikanter, framför allt inte vintertid
och efter mörkrets inbrott då man är väldigt utsatt för trafiken,
eftersom det är ont om trottoarer i Getinge. Vi har i och för sig en
motionsslinga på berget, men den är ganska kort (ca 600 m).

Om det nu är vallar man tänker bygga för att hindra översvämningar, så
kunde man göra något trevligt med dessa. Uppe på vallen kunde man
anlägga en belyst promenadväg/motionsslinga med ett par rastplatser
med bänkar och bord och kanske en grillplats. Om man utgår från att
vallarna kommer att ligga där dem tillfälliga vallarna ligger, så
kunde slingan gå mellan den gamla stenbron och väster om Susån, längs
med Gärdesvägen mot bron söder om Getinge, där den “nya”
gång/cykelvägen går, upp mot kyrkan och sedan utmed stiftelsen
tillbaka till stenbron. Slinga blir då ca 3 km lång. Om man sedan
anlade en våtmark mellan Gärdesvägen och ån, skulle man kunna få ett
väldigt attraktiv rekreationsområde.

Jag tog mig friheten att skicka en kopia till Henrik Oretorp, eftersom
jag vet att han månar om Getinge och vår landsbygd.

Med vänlig hälsning

Roger Berggren
(Brandman och ordförande i Brandkårens Kamratförening) “

I samhällsföreningen funderar vi på om det kanske är dags att bilda en grupp som kan arbeta med denna fråga.
För att komma vidare behöver vi DIN hjälp!
Är du intresserad av att delta i en sådan grupp så tveka inte att höra av dej till Samhällföreningen.

HuvudnyhetSamhällsföreningen